Die konsep van gees

<< < (2/5) > >>

Lilli (October 21, 2009, 13:49:38 PM):
so hierdie professor se dat hy eerder wil aandag skenk aan sekulere eienskappe van mense as dit wat mense deesdae 'spiritualiteit' noem (en dan verduidelik hy ook, hy bedoel ons moet aandag gee aan eienskappe soos intelligensie ens)
Daar is ook vroeer gese dat die probleem met 'n konsep soos 'spiritualiteit' sentreer rondom die feit dat dit 'n onduidelike konsep is, en moeilik om te definieer (en dus te meet/kwantifiseer)
hoe, dan, kan ons eienskappe soos empatie meet?
Mefiante (October 21, 2009, 14:36:12 PM):
Dit is nie so seer ’n kwessie van meet nie, maar eerder een van duidelikheid aangaande dit waaroor nou eintlik gesprek gevoer word. Dit is myns insiens heelwat meer sinvol om te praat oor “empatie” ens. (waar ons ten minste oor die betekenis min of meer kan ooreenstem) as oor ’n duister begrip soos “gees” of “geestelikheid” (waar baie mense hulle eie verskillende idees het). As ek sê “klerekas” dan weet ons albei waaroor dit gaan alhoewel jou verbeelding sekerlik nie presies dieselfde instansie van ’n klerekas as myne sal opgooi nie. In vergelyking, as ek net sê “ding” dan praat ons tien teen een by mekaar verby: ek weet wat ek bedoel maar jy het geen idee nie.

'Luthon64
Lilli (October 21, 2009, 15:03:37 PM):
ek is dit eens dat mense dikwels bymekaar verby praat as gesprekke oor sogenaamde 'spiritualiteit' gevoer word. Vroeër is daar verwys na 'gees' as "...’n abstrakte en los versameling van sekere menslike eienskappe wat hoofsaaklik te doen het met karaktertrekke en geaardheid, en wat mense van mekaar laat onderskei" (volgens Mefiante) en dis hoe ek dit sien. want dis die enigste definisie (dalk verkeerde woord keuse van my kant af) wat ons aan die woord kan toeskryf sonder om allerhande geloofs-issues te impliseer. dink ek. :-\ is daar mense wat dink/weet dat karaktereienskappe ens bloot deur chemiese/wetenskaplike faktore beinvloed is en gevorm word?
cyghost (October 22, 2009, 08:48:13 AM):
is daar mense wat dink/weet dat karaktereienskappe ens bloot deur chemiese/wetenskaplike faktore beinvloed is en gevorm word?
Lilli, wat bedoel jy hiermee? Wat is wetenskaplike faktore in hierdie sin?

Karaktereienskappe word gevorm deur 'n kombinasie van chemiese / genetiese faktore en die omgewing waarin die individu hom of haar bevind / bevind het.Briljante uitlegging in antwoord 3, Mefiante.
Watookal (October 22, 2009, 09:09:33 AM):
daai rugbyspan 'groep gees' waarna jy verwys (wat in my opinie eintlik maar net massa-histerie is)
Histerie is nie vir my 'n mooi ding om te aanskou nie. Ek sal nie graag histeries wil wees nie. Tog blyk dit dat dit aansteeklik is. Snaaks dat iets wat (vir my) ongewens is tog iets is wat mense gewilliglik aansteek en die gevoel geniet; heeltemal anders byvoorbeeld as masels of pampoentjies. Ek dink histerie is eerder die openbaring van gemoed, waar gees die gemoedstoestand is; en die rede hoekom mense hulself gewillig laat meesleur is nie oor die aksie van histerie nie, maar oor die gevoel van samehorigheid in die groep. Maar nou ja, 'n konsep wat bloubul ondersteuners ken as groepsgees, sal ander lede hier dalk sien as histerie. ;)
Soos skoonheid, as gees dalk ook maar in die eye of the beerholder.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Skeptic Forum Board Index

Non-mobile version of page