Spirituele Intelligensie op SêNet

<< < (4/4)

Sentinel (February 12, 2009, 15:47:15 PM):
Sou jy reken dat mens skepties of liggelowig gebore word? Met ander woorde, is 'n mens inherent liggelowig of skepties?

Richard Dawkins het voorgestel dat geloof die byproduk is van ‘n evolusionistiese oorlewingsmeganisme.

Ek sou sê dat die mens gebore word met 'n oorlewingsmeganisme wat onder andere veroorsaak dat ons gewoontes en gedrag aanleer by ons ouers. Indien dit korrek is, sou dit beteken dat ons as kind heeltemal gelowig is en gesag nie bevraagteken nie.

Later in ons lewens, veral in ons tienerjare, begin ons sekere konsepte bevraagteken. Dit hang egter af hoe diep die indoktrinasie posgevat het en die ontwikkeling van die logiese brein, wat bepaal hoe 'n mens realiteit beskou.

Party mense is nie meer in staat tot logiese denke nie. Die proses van indoktrinasie beskadig die brein se vermoë om sekere konsepte logies te analiseer.

Hoe anders kan ‘n mens dan in sulke twak glo?

Verder, is die meeste mense skepties oor alles in hulle normale dag. Probeer byvoorbeeld om 'n nuwe konsep aan iemand te verduidelik. Wanneer dit by geloof kom, pas hulle nie dieselfde logika toe nie.
Objective (February 14, 2009, 14:02:52 PM):
Sou jy reken dat mens skepties of liggelowig gebore word? Met ander woorde, is 'n mens inherent liggelowig of skepties?

Mintaka

Ek dink dat die mens ateisties gebore word en dat die aanvanklike proses van kennisvorming nie dinge insluit soos die bonatuurlike nie, want daar bestaan niks in die werklikheid waarvanaf kennis gevorm word wat aanleiding kan gee tot sulke idees nie.

As jy dan sou vra hoe mense by die idee van die bonatuurlike uitkom kan ek slegs spekuleer dat hulle ongegronde afleidings maak deur konsepte willekeurig te skep. Hierdie laasgenoemde proses is egter slegs moontlik wanneer 'n groot aantal konsepte reeds bestaan.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Skeptic Forum Board Index

Non-mobile version of page